همکاری با ما

چنانچه تمايل داريد با مرکز تله مدیسین جهاد دانشگاهی همكاري داشته باشيد، لطفا فرم ذيل را تكميل نمونده و به رایانامه telemedicine@jdarman.ir ارسال نمایید.

برای دریافت فرم تقاضاي همكاري  (مخصوص پزشك و ماما)  پرسشنامه استخدام داوطلبکلیک کنید.

برای دریافت فرم تقاضاي همكاري (مخصوص ساير مشاغل) پرسشنامه استخدام داوطلبکلیک کنید.

برای دریافت آخرین اطلاعات در حوزه ناباروی در کانال تلگرامی ما عضو شوید