مقاله معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان قزوین دردومین کنگره بین المللی تولیدمثل ۲۰۱۶

1یک مقاله از معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان قزوین در در دومین کنگره بین المللی تولیدمثل ۲۰۱۶ پذیرفته و ارائه شد.
این کنگره از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در تهران برگزار گردید و طی آن متخصصین و پژوهشگران با بهره گیری از آخرین یافته های نوین در سطح دنیا و تحقیقات داخل کشور، تجربیات و یافته های خود را تبادل نمودند.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *