نمایندگی قزوین

معرفی مرکز

نمایندگی خون بند ناف رویان در قزوین از بهمن ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود و ماهیانه ده ها نمونه خون بند ناف توسط این نمایندگی ذخیره می شود.

 

تیم درمان

مدیر بانک خون بند ناف: فاطمه دولت خواه

کارشناس بانک خون بند ناف: فاطمه دولت خواه

کارشناسان خونگیر:

فاطمه دولت خواه

سهیلا سرداره

مرضیه رستم خانی

وحیده کاظمی

فریماه دهقان نژاد