خون بند ناف چیست؟

خون بند ناف که به عنوان خون جفتی شناخته شده، خونی است که در جنین در حال تکوین داخل رحم جریان دارد. بند ناف و جفت ارگان هایی برای تبادل مواد غذایی بین جنین و مادر هستند که بعد از تولد نوزاد بعنوان زباله بیولوژیک دور ریخته می شوند درحالی که امروزه دریافته اند خون موجود در بند ناف سرشار از سلولهای بنیادی است که می توانند در درمان بسیاری از بیماری ها به کار روند. در بانک خون بند ناف، نمونه خون جمع آوری شده و سلول های بنیادی موجود در آن پس از انجام آزمایشات و پردازش سلولی در تانک های مخصوص در دمای ۱۹۶- درجه سانتی گراد برای مدت طولانی نگهداری می شود تا در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

 

مزایای خون بند ناف نسبت به مغز استخوان:

  • کاهش احتمال رد پیوند
  • حضور سلولهای اولیه و نابالغ سیستم ایمنی و کاهش رد ایمونولوژیک پیوند
  • امکان انجام پیوند با شباهت کمتر HLA بین دهنده و گیرنده
  • سهولت جمع آوری ، نداشتن درد و بی خطر بودن برای مادر و نوزاد
  • کاهش ریسک انتقال آلودگی ویروسی
  • قدرت بالای تکثیر در سلولهای بنیادی خون بند ناف نسبت به مغز استخوان