2222

نمایندگی قزوین

معرفی مرکز نمایندگی خون بند ناف رویان در قزوین از بهمن ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود و ماهیانه ده ها نمونه خون بند ناف توسط این نمایندگی ذخیره می شود.   تیم درمان مدیر بانک خون بند ناف: فاطمه دولت

moarefi

خون بند ناف چیست؟

خون بند ناف که به عنوان خون جفتی شناخته شده، خونی است که در جنین در حال تکوین داخل رحم جریان دارد. بند ناف و جفت ارگان هایی برای تبادل مواد غذایی بین جنین و مادر هستند که بعد از