معرفی مرکز

در راستای ارائه خدمات پژوهشی، آزمایشگاه جهاد دانشگاهی واحد قزوین با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی با نرخ مصوب بخش عمومی در سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود.

ازجمله خدمات و مزیت های این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انجام آزمایش های هورمونی با روش فلورسنت وبا بهره گیری از دستگاه mini-vidas
انجام آزمایش های هماتولوژی با بهره گیری از دستگاه فول دیف Sysmex xs 800i
انجام آزمایش های بیوشیمی با بهره گیری از اتوآنالایزر BT3000
انجام آزمایش های اسپرموگرام با بهره گیری از روش های اختصاصی رنگ آمیزی تا سه مرحله و نمونه گیری در محیطی مناسب با امکان حضور زوجین.
تمامی خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه برای اولین بار در استان قزوین،با تعرفه دولتی و با بهره گیری از پرسنل مجرب و متعهد انجام می گردد.