ساعت کاری آزمایشگاه

شنبه تا چهارشنبه : ۷ صبح تا ۲۰

پنج شنبه ها : ۷ صبح تا  ۱۴

پنج شنبه ها عصر تعطیل می باشد.