دعوت به همکاری

چنانچه تمايل داريد با مرکز تله مدیسین جهاد دانشگاهی همكاري داشته باشيد، لطفا فرم ذيل را تكميل فرماييد.

برای دریافت فرم تقاضاي همكاري پزشكان (مخصوص پزشك) اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم پرسشنامه استخدام (مخصوص ساير مشاغل) اینجا را کلیک کنید.