e

راهنمای بیماران

آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود. ۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از آزمایش ودر طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع،از خوردن گوشت قرمز،گوشت سفیدمرغ و ماکیان،ماهی، شلغم و تربچه خودداری نمایید.

s

موسسات طرف قرارداد

تامین اجتماعی نیروهای مسلح بانک کشاورزی بانک ملی بانک صادرات بانک تجارت

moarefi

معرفی مرکز

در راستای ارائه خدمات پژوهشی، آزمایشگاه جهاد دانشگاهی واحد قزوین با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی با نرخ مصوب بخش عمومی در سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود. ازجمله خدمات و مزیت های این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره